header-mobil-480

header-mobil-480

Forebyggende avdeling er behjelpelig med å gjennomføre brannøvelser for bedrifter og kommunale institusjoner.

I følge "Forskrift om brannforebygging" skal alle virksomheter ha rutiner som ivaretar brannsikkerheten, se nedenfor:

§12. Brukers systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette:

  1. Rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
  2. Rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket
  3. Rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.
  4. Rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann.
  5. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.

 

eok-lyngdal

Brannvernopplæring ved Lyngdalsheimen v/Egil O. Knustad 
(Foto T.A.Støle, Farsunds Avis)

Rutinene for evakuering og redning ved brann må lages som tilpassede branninstrukser basert på virksomhetens egne risikovurderinger. Disse må også trenes og øves.

Virksomheten må også sørge for at alle som befinner seg i bygget vet hva de skal gjøre i en brannsituasjon.

 

Bistand fra brannvesenet

Brannvesenet kan bistå med øvelser/opplæring av personell på områder hvor dere behøver ytterligere kompetanse. Dere må selv gjennomføre risikovurderinger og lage instruksene som er basert på disse. Trening på egne instrukser bør også gjennomføres av virksomheten selv.

Eksmpler på bistand fra brannvesenet : slokkeøvelser, generell brannteori, røyklegging av områder etc.

 

Følgende priser gjelder:

1700,- kroner / instruktør / time.
Skal det benyttes pulver til slokking vil det bli et tillegg på kroner 250,- pr. medgått apparat.

Vi gjør oppmerksom på at priser og tilbud om øvelser kun gjelder bedrifter innenfor våre medlemskommuner. Alle priser er eks. mva.

 

Følgende informasjonstiltak utføres gratis for kunde:

  • Informasjon / øvelser til lag og foreninger - innenfor ordinær arbeidstid
  • Øvelse og opplæring for ansatte i kommunale institusjoner (omsorgssentre og sykehjem) - begrenset til én runde per år.
  • Informasjonstiltak rettet mot risikoutsatte grupper og personell som arbeider mot disse

 

Velg tekststørrelse:
Brann 110
Brann og akutt forurensing
Politi 112
Politi og redningssentral
Ambulanse 113
Ambulanse og lege

INFO:
Skogbrannfaren kan man sjekke på Yr.no her >>

Du følger vel Brannvesenet Sør på Facebook?
Se større Facebook-boks >>

Artikkelvisninger
310896

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

 Brannvesenet Sør IKS hovedkontor i Mandal:
Tlf: 38 27 01 10   |   Faks: 38 26 48 62   |   post@brannsor.no

Post- og besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal

Øvrig kontaktinformasjon >>
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9

4550 Farsund

Øvrig kontaktinformasjon >>

Webløsning ©2014 av Salit